Automating Lilypond compilation with grunt

 |  Read more »

One of the very nice things about GNU/LilyPond, is its command line based existence. This offers the possibility to set up highly customized workflows. Below I'm describing mine, using vim as a text editor (but you can use any editor, really), and grunt as a helper that watches file changes and gives specific commands to LilyPond. (You can grab a template, containing all the required configuration files and a…

GnuCash en het Minimaal Algemeen Rekeningstelsel

 |  Read more »

GnuCash is een prima stukje boekhoudsoftware voor onder meer Linux-gebruikers. Een nadeel voor Belgische gebruikers is echter dat er geen template is voorzien dat het wettelijk voorgeschreven rekeningenschema volgt (i.e. de vijf balansrekeningen en de twee resultatenrekeningen). Hieronder kan je een eerste poging terugvinden voor een rekeningenschema volgens het MAR. Je kan het bestand ofwel hernoemen met een xml-extensie om te openen via File → Open file, ofwel plakken in…

Setting up mplayer for music transcribing

 |  Read more »

In addition to consuming vast amounts of coffee and cigarettes, transcribing music often implies playing, pausing and replaying small fragments of music over and over again, then skipping a few seconds to the next bit, and so on. The media player you are using, should be very agile and responsive. Also, high pitched musical activity can often be perceived more clearly/cleanly when pitched down (without losing tempo), or vice…

A dutch thesaurus in vim

 |  Read more »

The wonderful thesaurus option in vim can be quite handy when writing in vim on a daily basis. As I write mostly in Dutch, here are the instructions to work with a Dutch thesaurus. Download the plain text thesaurus from OpenTaal and unzip. cd ~/ wget -N http://data.opentaal.org/opentaalbank/thesaurus/download/thesaurus.txt.gz gunzip ~/thesaurus.txt.gz zless thesaurus.txt > temp.txt mv temp.txt thesaurus…

Portret aan zee

 |  Read more »

in dieseldampen en schelplucht staat alleen in de kring de meeuw met één poot met één oog met woedende veren vijf penstreken markeren de waterlijn, concentrisch behoudend, zover het oog kan zien (hoger: die dijk van grijze schedels, of ogen van algen met onderdrukte honger, met de vreemdste fundamenten) de wind bekent dat weldra een meridiaan wordt verlegd (wat kan dat baten? kan de meeuw iets meten?) en wordt al…

Port Louis

 |  Read more »

rond de ochtend stond die sneeuwman half opgevouwen en schroomachtig mijn krant te lezen ik keek hem aan herschikte zijn haar (een opgerolde snaar) en hij — laveloos, met gruis in de mond, in de holtes van zijn knieën — sprak    eens liep ik vernederd weg    met de navelstreng nog    tussen mijn benen    ik voedde mij met sprinkhanen…

Bladmuziek Bakermat - Vandaag

 |  Read more »

Op populair verzoek, de saxofoon-solo uit Bakermats "Vandaag". Voor de duidelijkheid: dit is een transcriptie voor educatieve doeleinden, ik bezit geen rechten op deze muziek.…

My current LilyPond setup

 |  Read more »

Working with GNU/LilyPond also means choosing your personal "tools of the trade": as LilyPond doesn't have a graphical interface and only interprets and processes the input of a text file, the main focus in establishing a good workflow is finding the perfect text editor. Vim has proven to be a great companion for entering and editing music. LilyPond offers a Vim mode, with syntax coloring and a logical indenting…

Conditional signature in mutt

 |  Read more »

Mutt is a wonderful mail client, which I use daily and intensively. In my .muttc I defined a signature containing my home address, which gets appended to every mail I send. However, when replying to mailing lists, I don't want my home address to appear, as mailing lists are indexed by most search engines. This extra line in .muttrc can solve the issue, using hooks: send-hook . 'set signature="~/sys/signature…